HUMAC® Welfare, 10kg

Prírodný prípravok s dezinfekčným a adsorpčným účinkom pre stajňové prostredie s vysokým obsahom prírodných humínových kyselín +45%, určený na podstielku pre všetky druhy zvierat. Znižuje produkciu maštaľných plynov o 40-60%. Znižuje výskyt chorôb dýchacieho a pohybového aparátu. Podporuje tvorbu kvalitných organických hnojív.

Kategórie: , Výrobca:

27.50

Nie je na sklade

Popis

Charakteristika: HUMAC® Welfare je 100% prírodný prípravok na báze humínových kyselín získaných z aktivovaného Leonarditu – prírodnej látky rastlinného pôvodu s vysokou biologickou účinnosťou obohateného o Alginit ako pufrovacej látky. Aplikáciou na podstielku výrazne prispieva k stabilizácii zoohygienických podmienok a podpore produkčného zdravia a pohody chovaných zvierat.

 

Základné účinky:

  • Viaže do svojej štruktúry emisné plyny (amoniak, metán, sírovodík, CO2, CO, N2O, NO atď.), pozostatky toxických látok, mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny (PCB, dioxíny, ťažké kovy, pozostatky pesticídov, herbicídov atď.)
  • Chráni ustajnené zvieratá pred chorobami, hlavne poškodením slizníc dýchacích ciest a spojiviek, znižuje choroby paznechtov, obmedzuje liahnutie lariev múch. Výrazne znižuje vlhkosť podstielky.
  • Upravuje pH hnojovice na kyslé, resp. neutrálne (do pH 7), kedy sa amoniak v hnojovici vyskytuje prevažne vo forme stabilného amónneho iónu (NH4+), pričom v zásaditom prostredí (pH nad 7) rýchlo mení na prchavý amoniak.
  • Výrazne obohacuje maštaľný hnoj, hydinový trus a pod. o živiny obsiahnuté v humínových kyselinách a dusík absorpciou amoniaku. Vytvára kvalitné, vysoko účinné hnojivo s prírodným stimulátorom úrodnosti pôdy, čím zlepšuje ekonomický efekt pre poľnohospodára tak v živočíšnej, ako aj v rastlinnej výrobe.
  • Vhodné pre veľkochovy: hovädzí dobytok, ošípané, hydina, ovce, kozy, králiky, vtáky, malé zvieratá.

 

HUMAC® Welfare pozitívne vplýva na skvalitnenie podmienok chovu v oblastiach:
    zvýšenia živočíšnej produkcie,
    zníženia počtu úhynov,
    zvýšenia podielu pozitívnej brakácie,
    zníženia podielu vynútenej brakácie,
    zvýšenia počtu narodených zvierat,
    zníženia počtu uhynutých zvierat,
    zníženia výskytu gastroenteritíd,
    zníženia výskytu bronchopneumónii,
    zlepšenia kondície zvierat,
    zníženia výskytu porúch pohybového aparátu,
    výrazného zníženia výskytu chorôb paznechtov,
    zlepšenia ekonomiky a efektivity chovu.

 

Zloženie: Prírodné humínové kyseliny v sušine: min. 45%; Fulvonové kyseliny: min. 5%; Ca: 42 278 mg/kg; Mg: 5111 mg/kg; Fe: 19046 mg/kg; Cu: 15 mg/kg; Zn: 37 mg/kg; Mn: 142 mg/kg; Co: 1,24 mg/kg; Se: 1,67 mg/kg; V: 42,1 mg/kg; Mo: 2,7 mg/kg a všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvky v µg/kg v karboxymethylcelulózovom komplexe organickej hmoty. Obsahuje všetky v prírode sa vyskytujúce aminokyseliny, prírodný chelát. Vlhkosť: max.15 %; pH: 5,6; Veľkosť častíc: 0 – 200 µm; Vyrába sa v granulovanej verzii 8 mm a prášok 0 – 5 mm.

 

Spôsob aplikácie: Prípravok sa aplikuje posypom na podstielku v doporučených dávkach a intervaloch pre jednotlivé druhy zvierat. Výrobok je možné voľne aplikovať aj počas chovu – prítomnosti zvierat.

 

Dávkovanie na podstielku: bežná dávka na podstielku 10 – 25 kg / 100 m2 podstielky (dávkovanie zvažujeme podľa potreby a stavu podstielky v niekoľkých vrstvách pre jednotlivé druhy zvierat v uvedenom rozmedzí)

Exotické vtáctvo: 100g/ klietka/ týždeň
Malé zvieratá (škrečok, morča, králiček, činčila…):  50g / klietka / týždeň
Králiky:  200g /m2 / týždeň
Kone, oslíky, teľatá: 10kg/ 100m2/ týždeň
Hovädzí dobytok (dospelé zvieratá), ošípané, hydina, ovce, kozy: 25kg/100m2/ týždeň

Dávkovanie do hnojovice: bežná dávka 2 – 4 kg / 100 l hnojovice.

 

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v suchých priestoroch pri teplotách -10°C do +40°C. Prípravok nemá vedľajšie účinky pri predávkovaní posypu, nie je toxický pre ľudí ani pre zvieratá, nevyžaduje zvláštne opatrenia. 10kg balenie prášok, 25kg balenie granule. Produkt bez ochrannej doby. Povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Vyrobené v režime Kosher.

Výrobca: HUMAC s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice, Slovenská republika, vyrobené na Slovensku.
HUMAC – Humínové kyseliny aktivované pre život. 100% ORGANIC.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 10 kg