Rozvoz krmiva:

Dňa 20.5.2024 bude rozvoz Košice-Prešov

Rozvozy krmiv realizujeme aj mimo trasy platí pre (Východne Slovensko)

Rozvozy realizujeme Pondelok-Streda-Piatok