HUMINO® Vet IDG

Podpora imunity, detoxikácia organizmu.

4.9091.90

Popis

HUMINO® Vet IDG je 100 %  prírodná  látka vyrobená z ekologicky čistého zdroja  oxihumolitu  (hnedého uhlia)  doplnená o Leonardid.

Účinnou látkou prípravku sú humínové kyseliny, ktoré majú veľkú adsorbčnú kapacitu, viažu na seba  rôzne toxické látky aj vírusy v tráviacom systéme zvierat ( mykotoxíny, mikrobiálne toxíny, ťažké kovy, PCB, fytotoxíny, toxické látky vznikajúce pri metabolizme – amoniak a pod.), ktoré sa s nimi vylučujú trusom. Zabezpečujú detoxikáciu organizmu, podporujú imunitný systém a aktivujú metabolizmus. Humínové kyseliny majú tiež veľmi dobrú pufračnú schopnosť – stabilizujú pH v celom tráviacom systéme zvierat, optimalizujú tráviace pochody a  podporujú množenie a činnosť symbiotickej mikroflóry.

Fulvónové kyseliny tvoria prirodzený vývojový prechod  k humínovým kyselinám  –  majú schopnosť obnovenia biochemickej a energetickej rovnováhy buniek.

Dávkovanie: 

Hovädzí dobytok , kone : 100 g / kus a deň   do krmiva

Ovce, kozy : 20 g / kus a deň  do krmiva

Ošípané : 0,5 kg / 100 kg krmiva

Hydina, králiky : 40 – 70 g / 10 kg krmiva (0,5% do kŕmnej zmesi)

Psy, mačky: 2,0 – 3,0 g / kus a deň do krmiva

Malé domáce zvieratá:  400 – 500 mg /kg živej hmotnosti

Doba podávania:  7 – 20 dní, min. 5 dní u malých domácich zvierat

Prípravok sa primiešava do krmiva.

Indikácie: zvyšuje konverziu krmiva,  podporuje produkciu pankreatických enzýmov; upravuje a stabilizuje pH v tráviacom systéme; adsorbuje toxické látky a vírusy v tráviacom trakte; dodáva organizmu mikroelementy; podporuje množenie a činnosť  symbiotickej mikroflóry; detoxikuje organizmus – vysoko efektívne viaže exogénne aj endogénne vznikajúce toxíny; podporuje celkový imunitný systém a metabolizmus; znižuje úhyn, zabezpečuje dobré produkčné zdravie zvierat

Použitie: prevencia a podpora liečby hnačkových ochorení a dyspepsií; prevencia a podpora liečby rôznych intoxikácií; stimulácia tráviacich procesov pri intenzívnej výžive na vysokú úžitkovosť; podpora reprodukčných ukazovateľov zvierat; pre produkciu živočíšnych produktov bez rezíduí cudzorodých  látok.

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
HMOTNOSŤ

100 g, 2,5 kg, 25 kg, 500 g